Ferie w Gminnej Bibliotece Publiczne w Kluczach i filii w Jaroszowcu