Godziny otwarcia GBP w Kluczach oraz filii w Jaroszowcu