Jesteśmy blisko Was! – Spotkanie z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Lgoty Wolbromskiej GBP w Kluczach

Jesteśmy blisko Was! – pod takim hasłem 23 stycznia 2023r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach odbyło się spotkanie z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lgoty Wolbromskiej z seniorami z dziennego domu seniora „Złota jesień”.

Podczas spotkania zaproszeni goście wsłuchali prelekcji Pana Sebastiana Sierki – kierownika WTZ obejrzeli wystawę fotografii pt. „Dziedzictwo kulturowe małopolski na fotografiach osób niepełnosprawnych” oraz wystawę rękodzieła.

Głównym celem spotkania była prezentacja działalności ośrodka realizującego szereg działań w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnościami.