“Kierunek: Biblioteka” – zakończenie projektu

Dnia 5.11. 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach zakończyła realizację projektu ”Kierunek: BIBLIOTEKA”- Stowarzyszenie Odblokuj, w ramach którego pozyskała fundusze na oznakowanie Bibliotek. Wykonano zewnętrzną identyfikację wizualną w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach i Filii w Jaroszowcu . Z przyznanych środków zakupiono dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach: gablotę, szyldy (pełna nazwa biblioteki, godziny pracy biblioteki), dla Filii w Jaroszowcu: gablotę, szyldy (pełna nazwa biblioteki, godziny pracy biblioteki, kierunkowskaz BIBLIOTEKA.

Prace zostały wykonane przez Klucze Poligrafii – Studio Druku i Reklamy pod kierunkiem Pani Dagmary Cholewa.