“Klucze do drzwi” – wystawa fotografii Mirosława Rzeszowskiego

W dniu 4 XII. 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach była organizatorem wernisażu „Klucze do drzwi” autorstwa Mirosława Rzeszowskiego mieszkańca Szubina (powiat nakielski, województwo kujawsko – pomorskie) fotograf amator, członek Stowarzyszenia Artystów Plastyków, wieloletni działacz społeczny, dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie, prezes , założyciel Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, socjoterapeuta, autor tomików poezji oraz bajek terapeutycznych.

Pasją Mirosława Rzeszowskiego jest fotografia. Uwiecznia m.in. stare zabytkowe dzieła sztuki, często zapomniane pomijane i niedostrzegane . Ażeby dostrzec ich piękno wystarczy się zatrzymać na chwilę. Autor uwiecznia na zdjęciach wiekowe drzwi obrazując ich niepowtarzalne piękno oraz symbol niewoli, gdy są zamknięte, natomiast wolność, gdy są otwarte. Oddzielają to co oficjalne od tego co prywatne , osobiste. Raz służą jako wejście, a raz wyjście, innym razem jedynie jako przejście. Rzeszowski w udzielonym wywiadzie nadmienia: „Drzwi rozpatruję jako obiekt zabytkowy, który ginie z ulic na naszych oczach, jako dzieło sztuki rzemieślniczej czerpiącej swe wzory z wielu stylów architektonicznych od antyku do stylu modernistycznego i postmodernistycznego włącznie. Jest to też wyraz mojego szacunku dla kunsztu tych ludzi…”

Na wernisaż przybyli mieszkańcy gminy Klucze (członkowie DKK, Kola Literackiego Strofy, pasjonaci historii, przyjaciele i czytelnicy Biblioteki a także młodzież). Autor zachęcał do zachwycania się pięknem wiekowej architektury, która na naszych oczach niszczeje. Nie zabrakło podziękowań i gratulacji ze strony dyrektora GBP w Kluczach oraz uczestników wernisażu, o czym świadczyły indywidualne rozmowy z autorem oraz wpisy do księgi pamiątkowej Biblioteki.

Fotografie Mirosława Rzeszowskiego oglądać można od 4 grudnia 2014 roku do 5 stycznia 2015 r. w galerii Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach.