Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom był okazją do spotkań czytelniczych, jakie odbyły się w dniach 5 – 9 czerwca 2017 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach.

W ramach już XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach została zorganizowana impreza czytelnicza dla najmłodszych czytelników. Do czytania bajek zaprosiliśmy Pana dzielnicowego Rafała Kwaśniewskiego oraz Panie ze Stowarzyszenia „Babiniec” : Panią Janinę Włoch, Krystynę Kocjan, Halinę Staszkieiwcz, Halinę Adamuszek, Teresę Soczówkę. Przedszkolaki miały okazję wysłuchać bajek o „Wilku, który bał się swojego cienia”, „Jak myszka Alicja nauczyła się ostrożności”, „Jak miś Kuba nauczył się dbać o czystość”, „Biegnij Ciastku biegnij”, „Jaś i Zosia. Planeta Memoków”. Na koniec spotkania każda z grup z Przedszkola Jasia i Małgosi w Kluczach otrzymała książki jako nagrodę za wspaniały udział w zajęciach
Zgodnie z hasłami Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom “Codziennie czytajmy dziecku co najmniej przez 20 minut wartościową i ciekawą dla niego książkę, opowiadanie, wiersze. Czytajmy niemowlętom. Nie zarzucajmy rytuału głośnego czytania nawet gdy dziecko samo już umie czytać! Głośne czytanie dziecku zapewnia jego wszechstronny rozwój: intelektualny, emocjonalny i moralny”.
Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie Paniom ze Stowarzyszenia Babiniec, Panu dzielnicowemu oraz wszystkim grupom z Przedszkola Jasia i Małgosi w Kluczach.