Podsumowanie Ferii 2024

Oficjalnie zakończyliśmy ferie zimowe 2024 w GBP w Kluczach. Tegoroczne ferie odbyły się pod hasłem ,,Ferie zimowa to dobra sprawa, w bibliotece jest świetna zabawa!”. Przez siedem dni GBP w Kluczach zapewniała dzieciom urozmaicone zajęcia dbając o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Podczas zajęć zadbaliśmy o kształtowanie motoryki małej- wykonaliśmy masę plastyczną, tworzyliśmy różne prace plastyczne wykorzystując: farby, kredki, pisaki, nożyczki i kolorowe papiery. Zabawy ruchowe przyczyniły się do doskonalenia motoryki dużej oraz koordynacji. Wspólnie wykonaliśmy eksperymenty, dzięki którym tworzyliśmy obserwacje i wyciągaliśmy wnioski. Oczywiście nie mogło zabraknąć najważniejszego elementu- głośnego czytania. Dziękujemy za wspólnie spędzone ferie. 🙂