Podziel się swoją pasją

Dnia 17 października w GBP w Kluczach odbyło się III spotkanie z cyklu spotkań pod hasłem „Podziel się swoją pasją”. Gościem naszym była znana poetka, pisarka, malarka – Pani Barbara Litarska. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Daniel Hickiewicz – sekretarz Gminy Klucze, poeci lokalni, pasjonaci historii, czytelnicy a także Koło Gospodyń Wiejskich z Kwaśniowa Górnego.

Pani Barbara opowiedziała o swojej twórczości literackiej, a także o różnych formach działalności charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, zwracając szczególną uwagę na biblioterapeutyczną rolę tych spotkań. Zainteresowani mogli nauczyć się także nowej metody sztuki –malowania kwiatami.

W miłej, kameralnej atmosferze upłynął nam ten wieczór, a warsztaty i gawędę naszego Gościa uświetniły ludowe przyśpiewki Koła Gospodyń Wiejskich z Kwaśniowa. Uwieńczeniem tego spotkania było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Podziękowanie: Koło Gospodyń Wiejskich z Kwaśniowa Górnego na ręce Pani Barbary Litarskiej składa serdeczne podziękowania za wszelką pomoc okazywaną w pracach artystycznych a przede wszystkim za wykonanie wspaniałych kapeluszy.