Spotkanie z seniorami

Dnia 15 stycznia 2016r. uczniowie z zespołu wokalno-tanecznego działającego w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym pod kierunkiem p. Doroty Kardynał we współpracy z P. Dyrektor Gminnej Biblioteki w Kluczach – Elżbietą Szatan odwiedzili podopiecznych Domu dla Seniora “Na Leśnej” w Jaroszowcu. Korzystając z faktu, że rozpoczął się Nowy Rok młodzież zaprezentowała krótki program artystyczny ,,Hej kolęda, kolęda”, śpiewając i grając kolędy, deklamując wiersze oraz składając życzenia noworoczne. Mieszkańcy Domu nagradzali dzieci brawami i przyłączali się do kolędowania. Wizyta była dla uczniów prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka, jak również zwrócenie uwagi na otaczający nas świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Mieliśmy okazję także do wysłuchania wierszy Pani Maryli i Stanisławy Janickiej poetek działających w Kole literackim „Strofy” działającym przy Bibliotece w Kluczach. Pod koniec występu uczniowie wręczyli na ręce właścicielki ośrodka P. Agnieszki Majerczyk własnoręcznie wykonane z papieru ozdoby, kartki z życzeniami wszelkiej pomyślności w ciągu całego roku. Na dzieci i dorosłych czekał także słodki poczęstunek za, który serdecznie dziękujemy. Mieszkańcy Domu z wielką życzliwością przyjęli przedstawicieli szkoły, co z pewnością sprawi, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci gospodarzy i młodych gości.

Dorota Kardynał