Tydzień z Internetem 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach
zaprasza mieszkańców Gminy Klucze
do udziału
w ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem 2017.

 30 marca o godz. 10:00

w  GBP w Kluczach odbędą się spotkania pt.e-Pasjonaci”,
podczas których uczestnicy poznają inspirujące blogi i przekonają się,
że sami w podobny sposób mogą dzielić się swoimi pasjami w sieci.
A być może – tak jak znani blogerzy – również na tym zarabiać.

„e-Pasjonaci” to spotkanie dla osób 55+ korzystających lub planujących rozpoczęcie korzystania z Internetu. W szczególności dla tych, których mogłyby zachęcić do tego przydatne i praktyczne materiały znajdujące się w sieci.

Spotkanie będzie poświęcone trzem obszarom bliskim naszemu życiu codziennemu: majsterkowaniu, gotowaniu i szyciu. Uczestnicy zdobędą na ten temat ciekawe i praktyczne informacje, dowiedzą się, na których blogach mogą znaleźć użyteczne zasoby, zobaczą, jak wielką popularnością cieszą się blogerzy, i że na blogowaniu można zarabiać.

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali.

W Polsce kampania koordynowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i realizowana we współpracy z wieloma partnerami na poziomie krajowym i lokalnym. W dotychczasowych sześciu edycjach kampanii w Polsce uczestniczyło już 1.700 instytucji i ponad 63.000 osób.