Wiedzą, jak bezpiecznie kupować w Internecie

Mieszkańcy Klucz włączyli się w ogólnoeuropejską kampanię Tydzień z Internetem. 15.03.2016 r. uczestniczyli w spotkaniu „Bezpieczny e-konsument”, które zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach (motywem przewodnim tegorocznej akcji było świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci). Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie prawa przysługują kupującym w Internecie czy jak bezpiecznie płacić za zakupy
w sieci.

Podczas spotkania swoją prezentację przedstawił Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Pani Rzecznik omówiła zagadnienia związane z prawami konsumentów, wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a niezgodnością towaru z umową. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem oraz jak bezpiecznie robić e-zakupy.

Serdecznie dziękujemy Pani Rzecznik za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

Tydzień z Internetem to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii wzięło udział już 1200 instytucji i ponad 48000 osób. Koordynatorem akcji jest organizacja pozarządowa Telecentre-Europe, w Polsce koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z wieloma partnerami.

Patronem honorowym Tygodnia z Internetem 2016 jest Ministerstwo Cyfryzacji.