Wiem więcej, mogę więcej

Wiem więcej, mogę więcej – szkolenia dla bibliotekarzy.

Bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach wzięli udział w cyklu szkoleń, zorganizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu w ramach projektu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zadania „Wiem więcej, mogę więcej”.

Pierwszy cykl szkoleń był poświęcony standardom obsługi klienta, relacjom z klientami trudnymi oraz wystąpieniom publicznym i radzeniu sobie ze stresem.

Bibliotekarze dowiedzieli się m.in. w jaki sposób ułatwić sobie pracę, podnosząc jednocześnie zadowolenie klientów oraz jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z użytkownikami i klientami. Udział w szkoleniu pozwolił na przygotowanie bibliotekarzy do zorganizowania w bibliotece profesjonalnej obsługi użytkownika, do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi oraz z profesjonalną obsługą klienta. Dzięki szkoleniu uczestnicy otrzymali wiedzę nt. narzędzi zwiększających efektywność kontaktów z klientami, co pozwoli na wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę. Udział w szkoleniach pozwolił również na podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników w kontaktach z mediami oraz oswojenie bibliotekarzy z rozmówcą w sytuacji wystąpienia publicznego – również podczas zajęć edukacyjnych i kulturalnych, skierowanych do użytkowników bibliotek. Bibliotekarze uzyskali wiedzę m.in. na temat sposobu prezentacji podczas wystąpień, budowy struktury wystąpienia oraz sposobu komunikacji z odbiorcą.

 

Kolejne szkolenia były poświęcone obsłudze bezpłatnych programów GIMP oraz Word Press

Umiejętności nabyte dzięki udziałowi w szkoleniach umożliwią bibliotekarzom samodzielne opracowanie profesjonalnych materiałów graficznych, samodzielnie stworzenie pełnowartościowej witryny internetowej, strony firmowej, bloga, presell-page oraz umożliwią zarządzanie stroną wykorzystującą system WordPress, co pozwoli na rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.