Wizyta na Litwie

 W dniach 03.05 – 06.05 2023r. GBP w Kluczach  uczestniczyła w konferencji międzynarodowej Na Litwie  w Kłajpedzie  z  okazji dnia Bibliotek „Biblioteka w zmieniającym się świecie”,

Konferencja została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Wzięło w niej udział grono ekspertów, dyrektorzy i pracownicy bibliotek z Polski, a także bibliotekarze  z Litwy.

W trakcie  konferencji publiczność miała okazję usłyszeć wystąpienia ekspertów, które dotyczyły roli bibliotek w życiu kulturalnym społeczności lokalnych w Polsce. Uczestnicy konferencji z pewnością docenili praktyczne wskazówki, które mieli okazję usłyszeć podczas wystąpienia, a w kuluarach skorzystali z możliwości zadania pytań i otrzymania odpowiedzi od osoby osobiście zajmującej się koordynacją tego programu. Uczestnicy  konferencji wysłuchali wystąpień i dyskusji z udziałem dyrektorów bibliotek z Polski i Litwy, oraz Ukrainy .

W ramach wyjazdu  zwiedzano biblioteki w Kłajpedzie, Połądze oraz w Wilnie.  Biblioteki w Wilnie to dziś są czymś więcej niż tylko miejsce, w którym można bezpłatnie skorzystać z zasobów literatury i prasy. To przede wszystkim otwarte i nowoczesne centrum kultury, a współczesny bibliotekarz – to animator lokalnej społeczności. Biblioteki regionalne na Litwie pełnią funkcje lokalnych centrów, wokół których skupia się życie kulturalne poszczególnych miejscowości i gmin. Duża w tym zasługa bibliotekarzy. Najlepsi z nich zostali nagrodzeni podczas inauguracji Narodowego Tygodnia Bibliotek Litewskich. Spotkania z autorami, warsztaty twórcze, pokazy filmów i prezentacje książek tworzą intensywny program tegorocznego Narodowego Tygodnia Bibliotek Litewskich. Wydarzenia kulturalne odbywają się zarówno w bibliotekach regionalnych, jak i w przestrzeni wirtualnej. Narodowy Tydzień Bibliotek Litewskich odbywa się pod patronatem przewodniczącej Sejmu oraz Litewskiej Komisji Narodowej do spraw UNESCO Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Bibliotekarzy Litewskich.