Zajęcia ruchowe – wakacje z GBP

Na dzisiejszych zajęciach w ramach “Magicznych wakacji z biblioteką” dzieci uczestniczyły w zajęciach ruchowych prowadzonych przez Karolinę Gądek – wolontariuszkę współpracującą z GBP w Kluczach. Dzieci dynamicznie i z wielkim pokładem energii naśladowały ruchy taneczne Karoliny. Uczestnicy zajęć po ich zakończeniu byli zmęczeni ale bardzo zadowoleni.
Na kolejne zajęcia zapraszamy już w czwartek od godz. 11:00