Zajęcia z Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczach

Terminy rozpoczęcia zajęć w 2017 r. prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczach:
– język angielki dla seniorów – 9,01,2017 r.
– zajęcia komputerowe dla seniorów – 10.01.2017 r.
– język angielski dla dzieci:
* wtorek – 10.01.2017 r.
* czwartek – 12.01.2017 r.
* piątek – 13.01.2017 r.

Godziny zajęć pozostają bez zmian