Zajęcia z seniorami

Fotorelacja z zajęć biblioterapeutycznych przeprowadzonych przez GBP w Kluchach w ramach projektu “„Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach” realizowanego przez Stowarzyszenie Zdrowo na Widelcu #gbpklucze #biblioterapia #seniorzy #zajęciazseniorami #bibloteki #StowarzyszenieZdrowonaWidelcu