ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W RAMACH NPRCz 2.0 – 2023

Z wielką radością przeczytaliśmy wyniki naboru na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach NPRCz 2.0. „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobookow – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.

Nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 250 zł! To świetna wiadomość, bo gwarantuje nam zakup nowości wydawniczych dla czytelniczek i czytelników.

Bardzo się cieszymy, radość publikujemy, do korzystania z naszych zasobów  serdecznie zapraszamy!

Operatorem Priorytetu Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 – edycja 2022 jest Biblioteka Narodowa. „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.