„Biblioteczne spotkania z historią i tradycją :przeszłość dla przyszłości”

Czerwiec:

– 4 czerwca 2014 r., godz. 17.00 spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu
– 10 czerwca 2014 r., godz. 16.30 wykład: „Krótka historia i archeologia Ziemi Kluczewskiej”
– 30 czerwca 2014 r., godz. 16.30 wykład „ Kultura materialna i duchowa społeczności Ziemi Kluczewskiej”

Lipiec:

– 2 lipca 2014r., godz. 13.00 spotkanie z partnerami projekt
– 21 lub 28 lipca 2014 r., warsztaty ceramiki
– 22 i 29 lipca 2014 r., godz. 16.30 warsztaty zielarstwa i medycyny dawnej
– 24 lipca 2014 r., godz. 16.00 warsztaty domowego wyrobu kosmetyków, środków pielęgnujących (pierwsze spotkania)

Sierpień:

– 4 i 5 sierpnia 2014 r., godz. 16.00 warsztaty wyrobu świec
– 7 sierpnia 2014 r., godz. 12.00 warsztaty wyplatania ze sznurka
– wykład z doradztwa zawodowego

Wrzesień:

– 6 września Jarmark Średniowieczny