Spotkanie z poezją i prozą Pani Kazimiery Janczy

9 lutego 2015 roku w Gminnej Publicznej w Kluczach odbyło się siedemnaste spotkanie z cyklu “Wieczory z poezją w bibliotece”. Cykl ten to przede wszystkim spotkania z poetami i poetkami Gminy Klucze, którzy swoją pasję do pisania przełożyli na poezję
i prozę. Cykl wieczorów z poezją organizowanych od 2010 roku w GBP w Kluczach na stałe zagościł w ofercie biblioteki i stał się tradycją a poezja znalazła grono zafascynowanych nią odbiorców którzy swój czas spędzają w kameralnej i refleksyjnej atmosferze.

Gościem specjalnym poniedziałkowego wieczoru była Pani Kazimiera Janczy – mieszkanka Klucz. Poezję zaczęła pisać w 2004 roku. Jest członkiem Koła Literackiego Strofy działającego przy GBP w Kluczach, Bolesławiu, Olkuszu gdzie pod opieką dr Marka Pieniążka swoje umiejętności. Laureatka kursów powiatowych i wojewódzkich. Jej wiersze drukowane są w „Angorze”, almanachach ogólnopolskich oraz w zbiorowych tomikach poezji. W 2013 roku wydała indywidualny tomik” Odkryta na jurajskiej skale”. Pani Kazimiera tak wypowiada się o swojej twórczości: “Inspiracje do pisania wierszy czerpię z życia oraz obserwacji osób i środowiska. Zaliczają się do gatunku liryki, klasyczne, opierają się na wierszach białych z patosem słów. Moje wiersze są na pozór proste, zrozumiałe, zawierające głębie do dowolnej interpretacji. Podczas “Wieczoru z poezją w bibliotece” autorka zaprezentowała utwory pochodzące z tomików zbiorowych poezji”, ale także wiersze które znajdą się w zapowiedzianym przez twórcę kolejnym tomiku.

Oprócz gratulacji złożonych poetce przez Dyrektora GBP w Kluczach, głos zabrała przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Małgorzata Węgrzyn oraz inni zaproszeni goście.