Wakacje w GBP – podsumowanie

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach w lipcu i sierpniu prowadzone były wakacyjne zajęcia dla dzieci z terenu Gminy. Uczestnicy letnich spotkań w Bibliotece brali udział w zajęciach związanych programowaniem bez komputera, czyli „Kodowanie na dywanie” oraz rozwijały wytężali umysły podczas zajęć myślenia wizualnego

Dzieci uczestniczące w wakacyjnych zajęciach miały okazję twórczo spędzić wolny czas, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a przy tym dobrze się bawić.
Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały nagrody oraz dyplomy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach oraz za miło spędzony czas.