Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w 2016 r.

Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej
Dotacja na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach w ramach programu Biblioteki Narodowej otrzymała dofinansowanie na “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. 

Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.