„Bydlin-wczoraj, dziś i jutro”

Koło społeczno-historyczne w Bydlinie podjęło działania, mające na celu ratowanie, chylącego się ku upadkowi pomnika. Pomnik ten znajduje się na cmentarzu parafialnym w Bydlinie. Jest to nagrobek p. Wiktorii z Karczyńskich I. v. Borkowskiej II. v. Chaterskiej oraz jej córki Anny Lipińskiej. Obydwie zmarły w roku 1854. Jest to jeden z najstarszych pomników na cmentarzu w Bydlinie.

Zgłosiliśmy projekt pod nazwą „Bydlin-wczoraj, dziś i jutro”, do konkursu grantowego „Działaj lokalnie VIII”. Dzięki uzyskanej dotacji udało nam się rozpocząć prace na cmentarzu. Przychylność księdza proboszcza, pomoc znajomych oraz darowizny przekazywane przez darczyńców, sprzyjają poprawie wyglądu pomnika i jego otoczenia. W trakcie pracy pojawiły się trudności natury technicznej. Pomnik trzeba było rozłożyć na kolejne elementy, przygotować solidne, utwardzone podłoże i ponownie ustawić poszczególne części. Po usunięciu sterty śmieci, znajdujących się wokół nagrobka okazało się, że jest bardzo wysoki. Otoczenie i pomnik zyskały nowy wygląd. W pracach brali udział członkowie i sympatycy naszej grupy-Barbara Pietrzak-Struzik, Marek Struzik, Piotr Gamrot i Bogusław Paś.

W dalszej kolejności planujemy wykonać ogrodzenie wokół tego pomnika. By dokończyć tę inwestycję, potrzebne nam są dodatkowe środki. Prosimy wszystkich, którzy chcą przekazać nam darowiznę, o wpłaty na konto naszego partnera-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach. Szczegóły dotyczące wpłat, znajdują się na załączonej informacji. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie.