Nowe godziny pracy GBP w Kluczach oraz filii GBP w Jaroszowcu