“Opowieści z teczki Profesora Książeczki”

Z okazji Tygodnia Bibliotek GBP w Kluczach zaprosiła aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki ,,Maska” z Krakowa. Do biblioteki na spektakl profilaktyczno- edukacyjny dotarli uczniowie klasy IA i IB ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach wraz ze swoimi wychowawczyniami. Uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. ,,

”, którego celem było promowanie czytelnictwa oraz zachęcenie dzieci do częstych wizyt w bibliotece. Dziękujemy za spotkanie!