„Palcem po mapie – Ameryka Północna” – zajęcia w GBP w Kluczach

W miniony wtorek w Gminnej Bibliotece Publiczne w Kluczach obyły się zajęcia pt. „Palcem po mapie” – Ameryka Północna”   dla klasy 3 c ze SP w Kluczach. Dzieci opowiadały z czym kojarzy im się Ameryka Północna, następnie podzieleni na 3 grupy rozpoczęły zabawę w  „Indiańskie znaki” która polegała na ty, że każda osoba wypowiada swoje imię i pokazuje za pomocą gestów jakiś znak, który jest dla niego charakterystyczny, a pozostali członkowie drużyny musieli powtórzyć imię i pokazany gest. Na zakończenie każda osoba miała pokolorować mapę Ameryki Północnej według wzoru.