“Artyści są wśród nas”

W niedzielę 22 listopada w świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym odbyło się spotkanie „Artyści są wśród nas” zorganizowane przez sołtysa i Radę Sołecką z Kwaśniowa Górnego oraz przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczach. Celem spotkania było propagowanie kultury wśród mieszkańców, otwarcie się społeczności na inicjatywy społeczne, angażowanie do wspólnych działań, integracja międzypokoleniowa, promocja organizacji i lokalnych talentów, zachowanie i podtrzymanie tożsamości kulturalnej z zaangażowaniem społeczności lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli dzieci i młodzież szkolna z grupy wokalno – muzycznej „Trele Morele” kierunkiem Pani Doroty Kardynał. Mieszkańcy mogli zapoznać się z dorobkiem kulturalnym twórców rękodzieła artystycznego, sztuką ludową, która była zaprezentowana na poszczególnych stoiskach. Zwolennicy poezji mogli wysłuchać wierszy członkiń Koła Literackiego Strofy działającego przy GBP w Kluczach.

Więcej zdjęć na facebook’u Biblioteki