Spotkanie autorskie promujące książkę Katarzyny Szojdy

20 października w GBP w Kluczach odbyło się spotkanie promujące książkę Katarzyny Szojdy „Bajko-nur, czyli nura w bajkę”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej w Kluczach, którym towarzyszyli nauczyciele oraz zaproszony gość – Jarosława Kraszewska – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Gminy w Kluczach.

Katarzyna Szojda (filozof, literat, dziennikarka, fotografik) przedstawiła wszystkich „przyjaciół bajki”, w tym zaproszone przez nią osoby wcielające się podczas spotkania w postacie z książeczki. Postacie zwierzątek odegrali wraz z autorką: Wioletta Sarota-Stach (pedagog plastyk, malarka) i Jarosław Nowosad (dziennikarz, literat).

Przedstawienie miało charakter interdyscyplinarny – czytaniu towarzyszył pokaz multimedialny, złożony ze zdjęć ilustracji, które znalazły się w książce oraz efektów dźwiękowych. Publiczność mogła więc obejrzeć swoisty spektakl teatralny.

Książka w zamyśle była przedsięwzięciem integracyjnym. Znalazły się w niej prace, które stworzyli zawodowi plastycy oraz osoby niepełnosprawne:

Dorota Molenda – wszechstronnie uzdolniona plastycznie. W twórczości stosuje różnorodne techniki, maluje pejzaże, martwą naturę. Uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej, gdzie powstawały ilustracje do książki.

Irena Kiełtyka – malarka, obecnie mieszkająca i pracująca w Nowym Jorku. Jest hiperrealistką, ale w jej pracach dopatrzyć się można elementów np. impresjonizmu.

Zbyszek Karoń – jego ulubioną techniką jest malarstwo olejne. Uczestnik WTZ w Lgocie Wolbromskiej, gdzie powstawały ilustracje do książki.

Wioletta Sarota-Stach – pedagog plastyk, zajmuje się projektowaniem biżuterii artystycznej, rzeźbą, rysunkiem i malarstwem.

Opiekunem i kierownikiem warsztatów terapii zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej jest Sebastian Sierka. Korektorami książki byli dziennikarze: Agnieszka Zub i Jarosław Nowosad.

Autorka opowiadała zgromadzonej publiczności o tym, jak rozpoczęła się jej przygoda z książką. Mówiła też o swoich zainteresowaniach i podzieliła się ze wszystkimi własnym optymizmem. Pokazała słuchaczom, że będąc dorosłym można jednocześnie mieć duszę dziecka i wielki apetyt na życie. Były także słowa refleksji na temat miejsca książki w życiu młodych ludzi – nasz gość zachęcał wszystkich do czytania książek, gdyż słowo pisane, kształtuje wyobraźnię i wrażliwość oraz poszerza horyzonty myślowe. Katarzyna mówiła o potrzebie integracji i współdziałania. Podczas spotkania zachęcała dzieci do dyskusji i chętnie odpowiadała na wszystkie pytania zadawane przez dzieciaki, a było ich naprawdę wiele.

Autorka, dziękując wszystkim przybyłym, na zakończenie spotkania zaproponowała prezentację jeszcze jednej bajki. Głośne “dziękujemy” zakończyło spotkanie.