Sto lat Krzywopłot w pamięci mieszkańców” – promocja książki

3 grudnia 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej filia w Jaroszowcu odbyło się drugie spotkanie kawiarenki literackiej z okazji wydania książki pt. „Sto lat Krzywopłot w pamięci mieszkańców” w nawiązaniu do setnej rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami.

Treść książki oparta jest na wspomnieniach mieszkańców przekazywanych z pokolenia na pokolenie związanych z historią rodzin na tle wydarzeń historycznych i przemian gospodarczych. Zawiera liczne fotografie osób, dokumentów i pamiątek rodzinnych. Autorkami publikacji są: Dagmara Dąbrowska, Jolanta Chaberka i Alina Kuśmierska. Publikacja została wydana dzięki Programom Operacyjnym Działaj Lokalnie i Fundacji Inicjatyw Społecznych realizowanych przez Forum Oświatowe „Klucze”.