Zaproszenie do udziału w powiatowo- gminnym konkursie plastycznym

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach jest współorganizatorem powiatowego konkursu plastycznego „Tropami Kultur. Gruzja”, którego celem jest rozwijanie zdolności plastycznych oraz zapoznanie uczniów z szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. Serdecznie zapraszamy uczniów ze szkół gminy Klucze z klas IV-VI do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Tropami Kultur. Gruzja”.

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Tropami kultur. Gruzja”

Organizatorami Konkursu są:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu
Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie
Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury w Trzyciążu
Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych z powiatu olkuskiego.
2. Tematem prac jest kultura, sztuka i architektura Gruzji.
3. Uczestników konkursu typuje szkoła.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów: gminnego i powiatowego.
5. Termin zgłoszenia udziału szkoły w konkursie upływa 20października 2014 r.Należy podać imię i nazwisko uczestnika(ów), klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. O zgłoszeniu można poinformować telefonicznie:

Gmina Bolesław – tel. 32 6424142
Gmina Bukowno – tel. 32 6460277
Gmina Klucze – tel. 32 6429283
Gmina Olkusz – tel. 32 6430619
Gmina Trzyciąż – tel. 12 3894028
Gmina Wolbrom – tel. 32 6441308

6. Etap gminny konkursu odbędzie się:

Bolesław, ul. Główna 180
Bukowno ul. Kolejowa 3
Klucze ul. Rudnicka 2a
Olkusz ul. F. Nullo 29b
Trzyciąż
Wolbrom ul. Krakowska 1

7. Termin gminnego etapu konkursu zostanie ogłoszony przez organizatorów.
8. W etapie gminnym komisja konkursowa zakwalifikuje 7 prac z każdej gminy do etapu powiatowego.
9. Etap powiatowy konkursu odbędzie się w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu 07 listopada 2014 r. o godz. 9.00.
10. Prace będą wykonywane techniką pasteli olejnych na kartkach formatu A3. Czas wykonania pracy to 1 godzina i 15 minut. Wszystkie prace konkursowe muszą być wykonywane w siedzibach organizatorów lub innych wskazanych przez organizatora konkursu.
11. Uczestnicy konkursu mogą mieć ze sobą materiał ilustracyjny, który posłuży jako wzór lub inspiracja do wykonywanej pracy
12. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Na odwrocie kartki należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, numer i adres szkoły, klasa.
13. Prace będzie oceniać 3 osobowe jury
14. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska, wizerunku oraz pracy uczestnika.